TÜRDEB

2008 yılında dergi editörleri ve yayın yönetmenlerinin bir araya gelerek oluşturdukları mesleki bir birliktir. TÜRDEB aylık toplantılarını ve ilk dergi fuarı niteliği taşıyan Dergi Günleri etkinliğini Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştir. Türkiye Dergiler Birliği, Tüm Dergiler Derneği (TÜRDEB) adıyla dernekleşmiş ve dergiciliği temsil etmek ve üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, dergilerin gelişimini sağlamak ve kamuoyunda bilinirliğini arttırmak amacı ile birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Birlik, 2010 yılında üye dergilerin okuyucularıyla sıcak temasını sağlamak amacıyla Türkiye Dergi Günleri konseptiyle dünyada bir ilk olan dergi fuarı düzenlemeye başlamıştır. 2015 yılında yurtdışından katılımcı dergi kabul ederek etkinliğe uluslararası kimlik kazandırmıştır. Etkinlik Uluslararası Dergi Fuarı olarak anılarak dergi günleri etkinliği halini almış benzersiz bir etkinliğe dönüştürülmüştür. Uluslararası Dergi Günleri etkinliği ile yaklaşık 30 ülkeden 450’nin üzerinde derginin ve binlerce okurun katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirmeye devam etmektedir. 2017 yılında Dünya Dergiler Birliği – World Union of Periodicals (WUP) ve Dünya Türkçe Dergiler Birliği (DTDB) oluşumlarını dernek çatışı altında oluşturarak Türkiye’nin yanısıra uluslararası çapta dergiciliği temsil eden bir kurum halini almıştır. TÜRDEB bünyesinde Gençlik Dergileri Birimi (Türkiye Gençlik Dergileri Birliği – TÜRGEDEB), Edebiyat Dergileri Birimi, Akademik Dergiler Birimi, Okul Dergileri Birimi, Arge Birimi ve Dağıtım Birimi faaliyet göstermektedir. Türkiye’de ve dünyada dergiciliği insanlığın büyük hakikatine sadık kalarak gerçekleştirme çabasındaki tüm dergicileri bir ve kardeş olarak gören Türkiye Dergiler Birliği, ilk kurulduğu günden beridir; üye dergilerimizin temsilcileri ile ‘Aylık Dergiler Buluşması’ gerçekleştirmektedir. Bu buluşmalarımızda, dergicilerin gündemlerine dair sorunları görüşülmekte, dergiciliğin dünü, bugünü ve yarınına dair fikir üretip, öneri ve talepler doğrultusunda faaliyetler yapılmaktadır.

Avatar photo

PTT İLE DERGİ DAĞITIM ANLAŞMASI

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) olarak üye dergilerimize kurumsal katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2017 yılında PTT Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyük Postanede yaptığımız dergilerimizin geniş katılımlı ve kapsamlı ‘Dergi Dağıtım Çalıştayı’ düzenlenmiştir. Bu çalıştaydan çıkan sonuçlar üzerinden müzakerelerde bulunularak PTT ile dergilerimizin menfaatini kollayan en uygun ücretten sözleşme imzalanmıştır. 2018 yılında da bu sözleşme aynı koşullarda …

PTT İLE DERGİ DAĞITIM ANLAŞMASI Devamı »

TÜRDEB ÜYELERİ YILIN SON TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) olarak, üye dergi temsilci ve editörlerinin katılımı ile 2018 yılı son toplantısını Üsküdar Gençlik Merkezinde gerçekleştirdik. Yaklaşık iki saat süren toplantıda ortak gündem oluşturma, dergilerin dayanışması ve dergilerin ileriye dönük vizyonu üzerinde duruldu ve dergilerin artı ve eksileri masaya yatırılırdı. 2019 dergi fuarı hazırlıkları, dergi dağıtım çalışmalarında gelinen nokta, e-dergicilik alanındaki …

TÜRDEB ÜYELERİ YILIN SON TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ Devamı »

Meseleyi Kısa, Öz, Etkili, Estetik Anlatmak

Ahmet Hakan, Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışmasından bahsettiği, 26 Ekim 2018 tarihli Hürriyet’teki yazısının son cümlesinde şöyle demiş: “Bu yarışma bu standartlarını koruyarak istikrar sağlarsa dünyada efsane olur.” Ahmet Hakan’a katılıyorum. Çekmeköy, üç yıldır düzenlediği kısa film yarışmasını kalıcı hale getirmek için yol haritası belirlemelidir. Jüri üyelerinden Betül Soysal’ın dediği gibi “Bu millet çok şey …

Meseleyi Kısa, Öz, Etkili, Estetik Anlatmak Devamı »

Tecvitte Hata Olmaz!

Teşbihte hata olmaz demişler. Bu cümleyi geçen gün lise 1’e giden oğlum, edebiyat yazılısına hazırlandığı gece, edebi sanatları çalışırken söyledi. O öyle değil oğlum dedim, “tesbihte hata olmaz” o, dedim. Ne alaka dedi. Tesbih değil oğlum, atife ediyorum, doğrusu “tecvitte hata olmaz”. Nasıl yani dedi. Kur’an okurken tecvidine dikkat etmek lazım, tecvitte hata yapmamak lazım …

Tecvitte Hata Olmaz! Devamı »

İman, Amel ve Ahlak İlişkisi

İnsanlık tarihi boyunca Allah, iman ve ahlak meselesi üzerine insanlar sürekli kafa yormuşlardır. Özellikle ahlak, sadece dinlerin ve felsefenin ilgilendiği bir konu olarak da kalmamıştır. Psikolojiden antropolojiye, çocuk gelişiminden biyolojiye kadar birçok başlık altında ahlak konusu işlenmiştir. Ahlakı ve kökenini ideolojiler, dinler, felsefeciler kendi zaviyelerinden yorumlamaya ve izah etmeye çalışmışlardır. Evrimci biyoloji anlayışını savunan kesimler …

İman, Amel ve Ahlak İlişkisi Devamı »