KURUMSAL

TÜRKİYE DERGİLER BİRLİĞİ

Türkiye Dergiler Birliği 2008 yılında Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenlerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir birliktir. TÜRDEB kısaltmasını kullanan Birliğimiz, kuruluşundan iki yıl sonra dünyada hiç karşılaşılmamış bir fuar türü ile kültür dünyasının karşısına çıkmış: 20-24 Ekim 2010 tarihlerinde Türkiye Dergi Fuarının birincisini düzenlemiştir. 2014 yılına kadar Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği ismi altında toplanan platformumuz tasarımcısından musahhihine, dağıtımcısından sahibine dergiciliğe emek veren tüm emektarların talepleri doğrultusunda Türkiye Dergiler Birliği’ne dönüşmüştür. Birlik, 2015 Şubatında dernekleşmiştir. 5. Dergi Fuarından itibaren fuara yurtdışından dergileri de fuara getirmeye başlamış, 30 kadar ülkeden dergicilerle sıcak temas halinde bulunan Türkiye Dergiler Birliğinin öncülüğünde 2017 yılı Mayısında WPU World Periodical Union (Dünya Dergiler Birliği) ve DTDB Dünya Türkçe Dergiler Birliği kurulmuştur.

TÜRDEB bünyesinde Gençlik Dergileri Birimi, Çocuk Dergileri Birimi, Edebiyat Dergileri Birimi, Akademik Dergiler Birimi, Okul Dergileri Birimi, ARGE Birimi, Dağıtım Birimi gibi birimler bulunmaktadır.

Türkiye’de ve Dünyada dergiciliği insanlığın büyük hakikatine sadık kalarak gerçekleştirme çabasındaki tüm dergicileri bir ve kardeş olarak gören Türkiye Dergiler Birliği, ilk kurulduğu günden beridir; üye dergilerimizin temsilcileri ile ‘Aylık Dergiler Buluşması’ gerçekleştirmektedir. Bu buluşmalarımızda, dergicilerimizin güncel, gündemlerine dair sorunları tartışılmakta, dergiciliğin dünü, bugünü ve yarınına dair fikir üretip, öneri ve talepler doğrultusunda istişareler yapılmaktadır.

TÜRDEB Bünyesinde ürettiğimiz diğer hizmetlerin başında:

Okullarda dergicilikle ilgili etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye’de ve Dünya’da dergiciliğin sorunları üzerine çalışmalar yapılmakta, çalıştaylar düzenlenmektedir.
Bünyemizdeki üye dergilerin E- dergicilik, elektronik sistemine bağlayarak; dergi okurlarının güncel, hızlı, kolay ve ekonomik olarak sanal ortamda dergilere ulaşmaları sağlanmaktadır.