Birkaç Kelime ile Türdeb

Hakkımızda

HİKAYEMİZ

Derdi dergi olan, üreten ve düşünen dergi editörleri ve genel yayın yönetmenleri olarak bu yola birlikte çıktık.


Başkanlar

2008 – 2009 – A. Zerrar Cengiz – (Rıhle Dergisi)
2009 – 2013 – Süleyman Karakaş – (Gülistan Dergisi)
2015 – 2017 – Muharrem Baykul – (Kurani Hayat)
2017 – 2019 – Asım Gültekin
2019- (halen görevde) Fatih Bayhan (Sebilürreşad Dergisi)

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) üyelerinin değer kattığı geniş kâr amacı gütmeyen sivil bir platformdur.

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) 2008 yılında Yeni Dünya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Bıyıklı’nın girişimleri ve gayretleriyle dergi editörleri ve yayın yönetmenlerinin bir araya gelerek oluşturdukları mesleki bir birliktir. TÜRDEB aylık toplantılarını ve ilk dergi fuarı niteliği taşıyan Dergi Günleri etkinliğini Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştir.

Türkiye Dergiler Birliği, Tüm Dergiler Derneği (TÜRDEB) adıyla dernekleşmiş ve dergiciliği temsil etmek ve üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, dergilerin gelişimini sağlamak ve kamuoyunda bilinirliğini arttırmak amacı ile birçok faaliyet gerçekleştirmiştir.

Birlik, 2010 yılında üye dergilerin okuyucularıyla sıcak temasını sağlamak amacıyla Türkiye Dergi Günleri konseptiyle dünyada bir ilk olan dergi fuarı düzenlemeye başlamıştır. 2015 yılında yurtdışından katılımcı dergi kabul ederek etkinliğe uluslararası kimlik kazandırmıştır. Etkinlik Uluslararası Dergi Fuarı olarak anılarak dergi günleri etkinliği halini almış benzersiz bir etkinliğe dönüştürülmüştür.

Uluslararası Dergi Günleri etkinliği ile yaklaşık 30 ülkeden 450’nin üzerinde derginin ve binlerce okurun katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirmeye devam etmektedir.

2017 yılında Dünya Dergiler Birliği – World Union of Periodicals (WUP) ve Dünya Türkçe Dergiler Birliği (DTDB) oluşumlarını dernek çatışı altında oluşturarak Türkiye’nin yanısıra uluslararası çapta dergiciliği temsil eden bir kurum halini almıştır.

TÜRDEB bünyesinde Gençlik Dergileri Birimi (Türkiye Gençlik Dergileri Birliği – TÜRGEDEB), Edebiyat Dergileri Birimi, Akademik Dergiler Birimi, Okul Dergileri Birimi, Arge Birimi ve Dağıtım Birimi faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de ve dünyada dergiciliği insanlığın büyük hakikatine sadık kalarak gerçekleştirme çabasındaki tüm dergicileri bir ve kardeş olarak gören Türkiye Dergiler Birliği, ilk kurulduğu günden beridir; üye dergilerimizin temsilcileri ile ‘Aylık Dergiler Buluşması’ gerçekleştirmektedir. Bu buluşmalarımızda, dergicilerin gündemlerine dair sorunları görüşülmekte, dergiciliğin dünü, bugünü ve yarınına dair fikir üretip, öneri ve talepler doğrultusunda faaliyetler yapılmaktadır.

startup, start-up, people-593343.jpg

Dergicilik adına…


yürüttüğümüz faaliyetlerimiz:

  • Okullarda dergicilikle ilgili etkinlikler,
  • Türkiye’de ve diğer ülkelerde dergiciliğin sorunları üzerine çalıştaylar,
  • E- dergicilik hakkında çalışmalar

BİZE KATILIN


Dergiciliği temsil etmek ve dergilerin gelişimini sağlamak ve kamuoyunda bilinirliğini arttırmak için bize katılın.