YÖNETİM KURULU

Tüm Dergiler Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan : Fatih BAYHAN

Genel Sekreter: Murat Açıkgöz
Yönetim Kurulu Üyesi: Faruk Günindi (Sayman Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi: Fatma Toksoy (Başkan Yardımcısı)
Yönetim Kurulu Üyesi: Esma Budak