TYB Akademi’nin Yerlilik/Yerellik sayısı çıktı

Ülkemizde, sosyal bilimler alanında bir boşluğu dolduran TYB Akademi; akademisyenlerin ve düşünürlerin özgürce kendilerini ifade edebilecekleri,  yazdıkları önemli eserlerini topluma ulaştırabilecekleri bir zemin oluşturdu.

25. sayısı ile okurlarıyla buluşan derginin bu sayısında Yerlilik / Yerellik konu ediliyor.

İmtiyaz Sahipliğini D. Mehmet Doğan, Genel Yayın Yönetmenliğini Dr. Muhammed Enes Kala, Yazı İşleri Müdürlüğünü Mustafa Ekici, İngilizce Editörlüğünü Dr. Beyazıt Akman’ın yürüttüğü derginin bu sayısının editörlüğünü ise Doç. Dr. Ömer Bozkurt yaptı.

Dergide yer alan makaleler;

D. Mehmet Doğan: Dokuzuncu Yılımıza Girerken,

Murat Erol: Yerlilik ve Zaman; Bir Zamansallağa Sahip Olmak,

Zahir Süslü: Şemsî Ahmet Paşa’nın İtikâd Manzumesi,

Ömer Bozkurt: Önce Yerel Vardı: Yerelin Evrensele Önceliği ve Üstünlüğü Üzerine,

Hadra Kübra Erkınay Tamtamış: Mardin’de Değiştirilen Yer Adları Üzerine Bir Tasnif Denemesi,

Mehmet Aksoy: Ahmed Avni Konuk’ta Bir Mesele Olarak Modern Bilim,

Şeref Göküş: Altıncı Diyanet İşleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem: Hayatı, Eserleri ve Başkanlığı Dönemindeki Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri,

Hüseyin Yaşar – Agit Aydın: Guy de Maupassant’ın Hikâye Tarzından Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine İzler ve Yansımalar,

Kenan Bozkurt: Bir “Rint-i Bî-Kayd”ın Düşünce Atlasına Yolculuk.

Yerlilik  ve Yerellik konusunun tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirildiği   TYB Akademi dergisi kitapçılardaki yerini aldı.

Dergi, Türkiye Yazarlar Birliği’nin  Sümer 1. Cad. 11/5 Kızılay / Ankara adresinden de temin edilebilir.