Vuslat Dergisi Yeni Sayısı Çıktı

Anadolu,  pek  çok medeniyetin  doğduğu,  geliştiği  ve  bugünkü  Dünya medeniyetinin  oluşmasında  etkili  olan  bölgelerden  biridir.  Anadolu,  tarih  boyunca birçok milletin ilgisini çekmiş ve bu sebeple de sayısız istilâya sahne olmuştur. Lâkin bu istilâ ve kültür değişikliklerinden hiç biri 636 yılında İslâm ordularının Anadolu’ya girmesiyle başlayan Anadolu’da İslâm medeniyetinin oluşmasına ve Anadolu’nun  İslâmlaşması ile sonuçlanan Oğuz (Türkmen) fetihleri kadar derin izler bırakmamıştır

Vuslat degisi olarak Anadolu’nun İslâmlaşmasını sayfalarımıza taşıdık. Bu sayımızda: “Anadolu’nun Kültürünü Oluşturan Hadisler”, “Anadolu’daki Sahabe Kabirleri”,  “Anadolu’da  Ehl-i  Beyt’in  İzleri”,  “Anadolu’daki  Darulhadisler”,  “Anadolu Selçuklularında Bilimsel Zihniyet”, Ayrıca Erzurumda Medfun olan Abdurrahman Gazi (künyeli) Sahabî’nin hayatı hakında bir araştırmayı istifâdenize sunduk. Selam ve dua ile