Yeni ufuklar, yeni bir dönem…

Yeni Ufuklar, Yeni Bir Dönem…

Dergi dostları!

Türkiye Dergiler Birliği, bir dernek çatısını çoktan aşmış, bir dayanışma örneğine dönüşmüştür. Dergiciliği fikrin, kültürün ve irfanın coşkun akan ırmakları gibi telakki edenlerin yolu olarak yorumladığımız dergi mesaisi, bizi tanımlayan ortamın adıdır.

Haziran 2019’da gerçekleştirdiğimiz 1. Olağanüstü Genel Kurul’da üyelerimizin teveccühüyle yenilenerek ve güçlenerek yeni bir yönetimle karşınıza çıktık.

Yeni yönetim kurulumuzda yapılan görevlendirmeyle birlikte genel sekreterliğe yazar Mehmet Ballı (Halk Edebiyatı Dergisi yöneticisi), muhasip üyeliğe çizer Faruk Günindi (Hacamat Dergisi, Geleneksel Tıp Dergisi, Cafcaf Dergisi sahibi), başkan yardımcılıklarına yazar Fatma Toksoy (Seyyide Dergisi Editörü), Murat Açıkgöz (Yarın Dergisi yöneticisi) görevlendirilirken üyeliklere yazar Esma Budak (Ay Vakti Dergisi yazarı) ve yazar Fatma Gülşen Koca seçildi. Denetleme kurulumuza ise İSAM’dan yazar Cemal Toksoy, dergi yazarı ve akademisyen Dr. Vahit Çalışır ile Şiir-der başkanlığını da yürüten şair Ömer Faruk Arlı seçilmiştir. Arkadaşlarımıza verimli bir hizmet dönemi diliyorum.

TÜRDEB Türkiye Dergiler Birliği, hem dergilerin kurumsal üye olabildiği hem de dergi çalışanlarının üye olabildiği bir kuruluş olarak planlanmış ve kuruluşu 2015 yılında resmi olarak gerçekleşmiştir. Bu süreçte aylık dergi buluşmalarının yanında yılda bir defa dergiler buluşması yapılmıştır. Derneğimizin kuruluşunda emek veren tüm dergicilerimize teşekkür ediyoruz. Bu isimlerin dergi dünyamıza verdiği katkıları değerli bulurken, iki hususta gerekli adımları atmadıkları görülmüştür; (Birliğin) Derneğin kurumsallaşma süreci tamamlanmamış ve buna bağlı olarak resmi üyelikler eksik bırakılmıştır; ve yılda bir defa gerçekleştirilen ‘Dergiler Buluşması’ndaki yasal gereklilikler eksik bırakılmıştır.

İnşallah bu yeni dönemde dernek üyeliklerimizin resmi süreçlerini tamamlayarak hem sayımızı hem de gücümüzü artırmış olacağız. Ayrıca “Fuar” çalışmasına dair yeni yetkilendirmeler yaparak kapsamı genişletilmiş bir faaliyete dönüştüreceğiz ve uluslararası nosyonunu, Anadolu’dan dergilerin iştirakiyle daha etkin hale getireceğiz.

En temel sorunumuz olan “mekan” meselesini de bu süreçte çözeceğimizi ümit ediyorum.

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Usta dergicilerle bir araya geldik, genel istişaremizi yaptık ve yeni dönemin yol haritasını onlarla birlikte belirledik… O ilkeler özetle şunlardır; “Güçlü olacağız, şeffaf olacağız, ortak aklı işleteceğiz, etkin olacağız”…

2020’de yapacağımız dergi fuarı başta olmak üzere, aylık ve üç aylık periyotlarla; Çocuk, Gençlik ve Usta dergilerimizle gerek İstanbul’da gerekse Anadolu’da düzenleyeceğimiz programlarla aktif hale getireceğiz. Bununla birlikte yeni dönemde inşallah Yurtdışında önemli projelere imza atacağız. Asya’da ve Balkanlarda iki ayrı “Türk Dünyası Dergiler Buluşması” planlıyoruz. Bunun ayrıntılarını üyelerimizle paylaşacağız.

Türdeb, yılda bir defa fuar yapan bir birlik olmanın ötesine geçecek, ülkemizin kültür, sanat ve irfanına katkı sunacaktır.

Yenilenen web sayfamızla dergilerimizi ve üyelerimizi faaliyetleriyle daha yakın tanıma fırsatı bulurken, dergi atölyelerimizle yeni dergici dostların yetişmesi için buluşmalar gerçekleştireceğiz.  Yeni dönemde dergilerimize gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle daha etkin bir TÜRDEB düşüncemizi inşallah sahada beraberce inşaa edeceğiz.

Tüm üyelerimize tekrar selam ediyor ve başarılar diliyorum.

19.09.2019

Fatih Bayhan

TÜRDEB – Türkiye Dergiler Birliği Genel Başkanı